Produkter: A -Ö

HERNIA PVP EXTRA

15 ltr hink
Färger & Artikelnummer

15 ltr hink
Antal
4939
5 ltr hink
Antal
4938
Tillagd i inköpslistan

För glasfiberväv och akrylstrukturtapeter

Hernia PVP Extra är ett dispersionslim på PVAc-bas med hög torrhalt och vidhäftning.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Hernia PVP Extra är avsett för uppsättning av glasfiber- och juteväv, textil-, struktur- och vinyltapeter med pappersbaksida i torra utrymmen på sugande och målade underlag. Limmet appliceras med roller.

UNDERLAG

  • Gipsskivor
  • Spånskivor
  • Betong och putsväggar
  • Väggspacklade ytor
  • Målade underlag
  • Tapetserade ytor

TEKNISKA DATA

Färg: Vit
Torrhalt: 20 ± 2 vikts-%
Övermålningsbarhet: Ja
Arbetstemperatur: Ej under +18°C

SPECIELLA KRAV

  • Endast för torra utrymmen

  • basta.png
  • a20.png
  • Byggvarubedomning.png

Åtgångsberäkning


Beräkna

Angiven produktåtgång skall ses som ett riktvärde då yttre förutsättningar som till exempel typ av underlag, luftfuktighet och appliceringssätt kan påverka åtgången av en produkt.