Produkter: A -Ö

Här finns guider och instruktioner med tips & råd för att tapetsera med våtrumstapet. Var alltid noga med att följa de rekommendationer som finns angivna på produktens förpackning och i tekniskt datablad.

På sidorna om underarbete kan du läsa mer om förbehandlingar som till  exempel spackling av vägg och rekommendationer för godkända tätskikt på vägg i våtutrymmen innan tapetsering.